Welten.pl - Wersja Polska Welten.pl - Wersja Angielska Welten.pl - Wersja NE
Welten - Home

Prowadzenie ewidencji przychodów


- prowadzenie ewidencji przychodów i określenie zobowiązania podatkowego

- prowadzenie wykazu środków trwałych i wartości niematerialnych

- prowadzenie ewidencji wyposażenia

- prowadzenie rejestru VAT

- sporządzenie list płac

- sporządzenie deklaracji podatkowych i ZUS

- sporządzanie deklaracji Intrastat

- przygotowanie przelewów z opłatami do urzędu skarbowego i ZUS

- sporządzanie zeznań rocznych

- reprezentowanie klienta przed urzędem skarbowym i ZUS

- konsultacje w zakresie prowadzonej działalności oraz w zakresie przepisów księgowych i podatkowych