Welten.pl - Wersja Polska Welten.pl - Wersja Angielska Welten.pl - Wersja NE
Welten - Home

Prowadzenie ksiąg handlowych


- sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym

- dekretacja i księgowanie dokumentów

- prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzenie ewidencji wyposażenia

- prowadzenie rejestru VAT

- sporządzanie list płac

- sporządzanie deklaracji podatkowych i ZUS

- sporządzanie deklaracji Intrastat

- przygotowanie przelewów z opłatami do urzędu skarbowego i ZUS

- sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych

- sporządzanie rocznych sprawozdań do urzędu statystycznego  i NBP

- reprezentowanie klienta przed urzędem skarbowym i ZUS

- konsultacje w zakresie prowadzonej działalności oraz w zakresie przepisów księgowych